Home » สังคมออนไลน์ » Facebook » Happypig » แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : ตารางการเสียภาษี

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : ตารางการเสียภาษี

Facebook-197-Cutepig

ทุกครั้งที่เราจำหน่ายหมู ไม่ว่าจะเป็นการขายตรงหรือส่งแปรรูป เราจะถูกหักค่าตอบแทน โดยคิดเป็น % ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย ดังต่อไปนี้

LV1~10    : จ่ายภาษีเป็น 1%   ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV11~20  : จ่ายภาษีเป็น 2%   ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV21~30  : จ่ายภาษีเป็น 3%   ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV31~40  : จ่ายภาษีเป็น 4%   ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV41~50  : จ่ายภาษีเป็น 5%   ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV51~60  : จ่ายภาษีเป็น 10% ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV61~70  : จ่ายภาษีเป็น 13% ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV71~80  : จ่ายภาษีเป็น  16% ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV81~90  : จ่ายภาษีเป็น 19% ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย
LV91~100: จ่ายภาษีเป็น 25% ของจำนวนเหรียญทองที่ได้จากการขาย

 

จะเห็นว่าแต่ละเลเวล จะเสียภาษีแตกต่างกัน โดยจะมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับของเลเวล 

 

 

สมมุติว่าเลเวล 75 ขายหมูได้ 200,000 ต้องเสียภาษี 16  จะมีสูตรคำนวนดังนี้

 

ค่าเปอร์เซนต์  หาร 100 แล้วคูณกับ จำนวนเงินที่จะได้จากการขายหมู  = จำนวนภาษี

 

ดังนั้น

 

จำนวนที่จะต้องเสียภาษีในโจทย์นี้คือ

16 หาร 100 คูณ 200,000 = 32,000

สรุปคือขายหมูได้ 200,000 แต่เสียภาษีไป 32,000

 

author avatar
คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น
Scroll to Top