CastleVille-004

การเลี้ยงสัตว์นี้เป็นหนึ่งในงานหลักของคนโบราณ ในเกมส์ CastleVille มีสัตว์ให้เราได้เลือกเลี้ยงอยู่หลายชนิด เช่น ไก่ วัว ม้า แกะ ห่าน นกยูง หมู ฯลฯ

CastleVille-005

เริ่มต้น

  1. เข้ามาที่ “ตลาด”
  2. เลือกหมวด “สัตว์เลี้ยง”
  3. กดซื้อสัตว์ที่ต้องการ

CastleVille-006

ต่อมา

  1. นำสัตว์มาวางไว้ในพื้นที่ว่าง
  2. วางตามจำนวนที่จะซื้อ ทุกครั้งที่กดวางเสียเงินด้วยนะ
  3. ถ้าจะหยุดซื้อ ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการสั่ง” หรือ กดเมนูอะไรก็ได้

CastleVille-007

เลี้ยงสัตว์แล้วได้อะไร

  1. เวลามันหิว จะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรชี้ที่หัว ก็กดให้อาหาร เราจะได้ค่า XP และเหรียญเพิ่ม
  2. ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ที่โตแล้ว เราอาจจะได้รับผลผลิตด้วย เช่น เลี้ยงไก่ได้ไข่ไก่ ซึ่งของพวกนี้สามารถนำไปขายต่อได้
  3. ผลผลิตที่ได้ เข้าไปดูได้จาก “ที่เก็บสิ่งของ”
บทความก่อนหน้านี้CastleVille ตอนที่ 2 วิธีเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”
บทความถัดไป[Freeware] ลบไฟล์ไม่ให้กู้คืนได้ ด้วย Hardwipe
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น