Windows7-008

Magnifier เป็นโปรแกรมที่ติดมากับ windows 7 ใช้สำหรับซุมขยายหน้าจอ ขยายได้สูงสุด 1600%

อ่านนี้ก่อนนะ ถ้าไม่รู้ว่าโปรแกรมอยู่ไหน >> วิธีค้นหาโปรแกรมใน windows 7 (คลิ๊ก)

Windows7-010

วิธีใช้
– เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วกด + เพื่อขยาย และ ทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

Windows7-009

– การซูมมี 3 รูปแบบ กดปุ่ม View แล้วเลือกรายการ

บทความก่อนหน้านี้วิธีค้นหาโปรแกรม และไฟล์ต่างๆ ใน Windows 7
บทความถัดไปChomp บริการค้นหาแอพเด็ดโดนใจ สำหรับ iPhone iPad และ Android
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น