คอมพิวเตอร์เมื่อได้ลงโปรแกรมไปมากๆ เครื่องจะทำงานช้าลงเรื่อยๆ และเปิดเครื่องได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสาเหตุก็มาจาก “หลายปัจจัย” ย้ำว่าหลายปัจจัยนะครับ …แต่การเปิดเครื่องช้า เหตุผลหนึ่งมาจากจำนวน Startup ที่มีมาก เช่น เวลาเปิดเครื่องของบางคน จะมีโปรแกรมต่างๆรันขึ้นมาอัตโนมัติ โดยที่เรายังไม่ใช่คลิ๊กเปิด เช่นพวก MSN IDM iTune ฯลฯ เหล่านี้ล่ะที่เรียกว่า Startup

เรื่องที่ควรรู้ก่อน >> วิธีค้นหาโปรแกรมใน Windows 7

Windows7-024

วิธีลดจำนวน Startup

  1. เปิดโปรแกรม System Configuration
  2. กดเอาเครื่องหมายของโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก (ผมเหลือไว้แต่โปรแกรมแสกนไวรัส)
  3. กด OK

Windows7-025

จากนั้นโปรแกรมจะถามว่ารีสต้าทไหม ถ้าไม่ให้ตอบ Exit without restart

บทความก่อนหน้านี้[Windows 7] วิธีซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์
บทความถัดไปแชท LINE บนคอมพิวเตอร์ ได้ทั้ง Windows และ MAC
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น