Categories
Windows

วิธีเรียกสมุดโน๊ตบน Windows ง่ายๆ โดยไม่ต้องค้นหาโปรแกรม

เวลาจะจดโน๊ตแบบด่วนๆ ไม่ต้องไปค้นหาใน All Program ให้เสียเวลา เพราะบน Windows มีฟังชั่นสำหรับสร้างสมุดจดบันทึกได้แบบง่ายๆ เพียงแค่คลิกขวาเท่านั้นเอง

เวลาจะจดโน๊ตแบบด่วนๆ ไม่ต้องไปค้นหาใน All Program ให้เสียเวลา เพราะบน Windows มีฟังชั่นสำหรับสร้างสมุดจดบันทึกได้แบบง่ายๆ เพียงแค่คลิกขวาเท่านั้นเอง

การจดบันทึกแบบด่วนๆ ผมไม่แนะนำให้ใช้ Word นะ เพราะกว่าจะเปิด-ปิดโปรแกรมได้ เสียเวลาเกือบนาที 

วิธีเรียกใช้สมุดโน๊ต

Windows 10 Note

1. คลิกขวาบนหน้า Desktop แล้วเลือก New > Text Document

Windows 10 Note

2. ตั้งชื่อไฟล์และเปิดไฟล์

Windows 10 Note

3. ทีนี้ก็พร้อมจดบันทึกได้แล้ว

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น