Categories
Google

ค้นหางานวิชาการ งานวิจัย เจอง่ายกว่า ด้วย Google Scholar

วิธีค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก Google ถ้าค้นจากเว็บกูเกิ้ลตรงๆ จะเจอผลการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อมากมาย แต่ถ้าใช้ Google Scholar จะเจองานที่เป็นเอกสารล้วนๆเลยครับ

วิธีค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก Google ถ้าค้นจากเว็บกูเกิ้ลตรงๆ จะเจอผลการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อมากมาย แต่ถ้าใช้ Google Scholar จะเจองานที่เป็นเอกสารล้วนๆเลยครับ

เข้าไปที่เว็บ scholar.google.co.th

Google Scholar

หน้าเว็บของ Google Scholar จะมีเมนูที่มีความเฉพาะทางสูง เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ค้นหาข้อมูลวิชาการ

Google Scholar

ถ้าจะค้นหาอย่างละเอียด ก็คลิกที่ปุ่มในช่องค้นหาก่อน แล้วเติมข้อมูลในช่องว่าง

Google Scholar

เช่น จะค้นหางานของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็พิมพ์ชื่อลงไปในช่อง ที่เขียนโดย แล้วทำการค้นหา

ข้อมูลที่ได้จะมี การอ้างอิง อันนี้ส่วนใหญ่เป็นการแนะนำหนังสือ และ PDF จะเป็นไฟล์เอกสาร

ถ้าหางานไม่เจอ แนะนำให้เข้าเว็บของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีงานวิจัยของไทยเยอะกว่า 

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น