เจอ Prompts สวยๆเหมาะกับวาดรูปอนิเมะ สำหรับ Stable Diffusion เป็นแนวนักเวทย์ เห็นว่าสวยดีเลยเอามาฝาก

Prompts เหมาะกับโมเดลที่เป็นแนวอนิเมะ อย่าง Anything V3 V4 แต่ลองใช้กับ OrangeMix2 คือสวยมาก

Prompts :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),4K, 1girl, solo,(witch hat), blonde hair, long hair, dress, aurora, night, star (sky), gloves, sky, night sky, open mouth, starry sky, blue eyes, ribbon, very long hair, red dress, smile, hair ribbon, cape, blue hair, (bird), magic, casting spell, dark clouds, (impressionism:1.4), (tarot:1.3), alphonse mucha, ((DYNAMIC PERSPECTIVE SHOT)),(PARTICLE LIGHTING),

Negative Prompts :
paintings, sketches, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, (outdoor:1.6), bad anatomy, large breast,

ตั้งค่า
– Step 30
– Text Guidance 9
– Sampler DPM SDE Karras

ตัวอย่างนักเวทย์ วาดรูป AI ด้วย Stable Diffusion

Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion
Prompts นักเวทย์ วาดด้วย Stable Diffusion

ภาพแตกไปนิดนะ เพราะใช้ความละเอียดต่ำ

บทความก่อนหน้านี้พื้นฐาน Prompts วาดรูปคน ด้วย Chilloutmix
บทความถัดไปStable Diffusion Prompts วาดรูปผู้หญิง 2-3 คน
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น