ออกแบบเรือนไทยด้วย Stable Diffusion ผมมี Prompts ให้ลองเอาไปใช้ แยกเป็นห้องต่างๆ ห้องนั่นเล่น ห้องน้ำ ห้องนอน ถ้ามีไอเดียอื่นๆก็ใส่คำเพิ่มได้

โมเดลที่ใช้คือ MagMix

การตั้งค่าที่แนะนำ

  • Step 30
  • Text Guidance 7.5
  • Sampler Euler Ancestral

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้านส่วนต่างๆ

การสร้างเรือนไทย ตอนแรกผมใส่ Thai House หรือ Thai Tradition House แบบบ้านจะดูคล้ายๆไทยผสมจีน

ลองเปลี่ยนมาเป็น jim thompson house เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์อยู่ที่กรุงเทพ ซึ่งรู้จักมากกว่าคำว่าบ้านไทย

แต่งานที่ได้จะมีความเป็นยุโรปผสมอยู่ ถ้าจะให้ดูไทยมากกว่าน้ี้ ก็ลองดัดแปลง Prompts ดูนะ

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

นอกบ้าน
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house , ((outdoor)), cinematic lighting, volumetric lighting, dark atmosphere, mountain background

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

ห้องรับประทานอาหาร
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house , dining room design , cinematic lighting, volumetric lighting, dark atmosphere,

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

ห้องครัว
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house , Kitchen design , cinematic lighting, volumetric lighting, dark atmosphere,

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

ห้องอ่านหนังสือ
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house , library design , cinematic lighting, volumetric lighting, dark atmosphere,

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

ห้องนอน
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house , Bedroom design , cinematic lighting, volumetric lighting, dark atmosphere,

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

ห้อนนอนเด็ก
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house ,kid Bedroom design , ((35mm))

PROMPTS เรือนไทย แบบบ้าน Stable Diffusion

ห้องนอน
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.4),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, jim thompson house , Bedroom design , cinematic lighting, volumetric lighting, dark atmosphere,

สำหรับ Negative Prompts

paintings, sketches,(worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), human, man, woman, girl, boy

บทความก่อนหน้านี้รีวิว KoreanStyle2.5D โมเดล AI วาดปกนิยายสไตล์เกาหลี
บทความถัดไปแต่งหน้า AI ด้วยแอพ Meitu สวยและทำตาคมชัด
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น