ข่าวดี Draw Things เจนรูปขนาดใหญ่ได้ถึง 2048px
AI, Stable Diffusion

ข่าวดี Draw Things เจนรูปขนาดใหญ่ได้ถึง 2048px

อัพเดท Draw Things ล่าสุด มีประเด็นให้พูดเยอะเลย เพราะตอนนี้คุณปรับ Image Size ได้สูงสุดถึง 2048px