Categories
AI Stable Diffusion

Prompts ออกแบบผังบ้าน ด้วยห้องน่ารักๆ

แจก Prompts ออกแบบบ้าน เป็นแนว interior ของห้องต่างๆ ด้วย Stable Diffusion จากโมเดล MagMix

Categories
LINE

LINE Play [ตอนที่ 2] ซื้อของและตกแต่งบ้าน

ความสนุกของ LINE Play คือการได้ซื้อของมาตกแต่งบ้านนี่แหล่ะครับ เบื้องต้นให้เงินมา 5,000 Gem เราอยากจะเอาไปซื้ออะไรมาใส่บ้านก็ได้