Categories
AI Stable Diffusion

Draw Things วิธีปรับอัตราส่วนภาพและ Image Size

เคยบอกไปแล้วว่าการปรับ Image Size ในแอพ Draw Things นั้นส่งผลต่อคุณภาพของงาน AI อย่างมาก อีกเรื่องที่จะพูดถึงคืออัตราส่วนของภาพ อันนี้ส่งผลต่อการเล่าเรื่อง

Categories
AI Stable Diffusion

Draw Things วิธีเจนรูป AI ต่อเนื่องสูงสุด 400 รูป

คุณสามารถใช้ Draw Things เจนรูป AI ต่อเนื่องได้สูงสุด 400 รูป ที่ขนาดต่ำสุดแบบมาตรฐาน 512×512