Categories
LINE

วิธีปิดการแจ้งเตือนเกม LINE I Love Coffee

LINE I Love Coffee เป็นเกมที่มีการแจ้งเตือนอยู่เป็นระยะ เพราะไม่ต้องการให้ผู้เล่นพลาดการเก็บเมล็ดกาแฟ อาหารว่าง และจะได้ชงกาแฟสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแต่เกมนี้