คอร์สสอน Draw Things สร้างนางแบบ AI ให้ดูสมจริง
AI, Stable Diffusion

คอร์สสอน Draw Things สร้างนางแบบ AI ให้ดูสมจริง

สำหรับผู้ที่สนใจทำภาพ นางแบบ AI ให้ดูสมจริง ผมมีคอร์ส Draw Things สอนในระดับมือใหม่