Draw Things วิธีนำรูปถ่ายเสื้อจริงๆ มาใส่ให้นางแบบ AI
AI, Stable Diffusion

Draw Things วิธีนำรูปถ่ายเสื้อจริงๆ มาใส่ให้นางแบบ AI

จะจ้างนางแบบมันก็แพง ใช้ฟีเจอร์ IP Adapter Plus ใน Draw Things จะเปลี่ยนภาพถ่ายเสื้อ ให้กลายเป็นเสื้อที่ AI สวมใส่