Draw Things วิธีปรับอัตราส่วนภาพและ Image Size
AI, Stable Diffusion

Draw Things วิธีปรับอัตราส่วนภาพและ Image Size

เคยบอกไปแล้วว่าการปรับ Image Size ในแอพ Draw Things นั้นส่งผลต่อคุณภาพของงาน AI อย่างมาก อีกเรื่องที่จะพูดถึงคืออัตราส่วนของภาพ อันนี้ส่งผลต่อการเล่าเรื่อง