อัพโหลดวิดีโอ

YouTube

YouTube ตอนที่ 4 ปลดล็อคการอัพโหลดวิดีโอให้ได้เกิน 15 นาที

สำหรับสมาชิกทั่วไปจะอัพโหลดวิดีโอด้วยความยาวไม่เกิน 15 นาที ซึ่งเราสามารถปลดข้อจำกัดนี้ได้ ด้วยการยืนยันจากรหัสที่ได้รับทางโทรศัพท์

YouTube

YouTube ตอนที่ 2 อัพโหลดวิดีโอ

ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอขึ้น YouTube ไม่มีอะไรยากเลยครับ เพียงแต่มีข้อจำกัดเล็กน้อย คือใส่วิดีโอที่มีความยาวเกิน 15 นาที ไม่ได้ แต่สามารถเพิ่มขีดข้อจำกัด

Scroll to Top