Categories
Games

ร้านหม้อไฟแห่งความสุข ไล่เจ๊เฉียนออกแล้ว จะได้กำไรเพิ่มขึ้นมั้ย?

มีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อ “คุณเฉียน” หรือ “เจ๊เฉียน” พนักงานคิดเงินในเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุข ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงร้าน

Categories
Games

วิธีคิดค้นเมนูอาหาร ร้านหม้อไฟแห่งความสุข

ถ้าต้องการเพิ่มรายได้ให้กับ ร้านหม้อไฟแห่งความสุข ก็ต้องคิดค้นเมนูใหม่ๆ จะได้มาจากการที่ออนไลน์ในเกม