Happypig

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : รับหมูหัวหน้าเผ่า จากเกมส์เผ่าสนุก

ส่วนตัวไม่ได้สนุกเท่าไหร่กับเกมส์เผ่าสนุกเท่าไหร่ แต่ต้องทนลองเล่นเพื่อให้ได้หมูหัวหน้าเผ่า