Categories
Games

ร้านหม้อไฟแห่งความสุข ไล่เจ๊เฉียนออกแล้ว จะได้กำไรเพิ่มขึ้นมั้ย?

มีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อ “คุณเฉียน” หรือ “เจ๊เฉียน” พนักงานคิดเงินในเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุข ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงร้าน