แต่งหน้า AI ด้วยแอพ Meitu สวยและทำตาคมชัด
AI, Stable Diffusion, แต่งรูป

แต่งหน้า AI ด้วยแอพ Meitu สวยและทำตาคมชัด

หน้านางแบบ AI จาก Stable Diffusion โดยเฉพาะจากโมเดลแนวสมจริงอย่าง MagMix หรือ Chilloutmix