Categories
AI Stable Diffusion

Draw Things วิธีใช้ Image to Image เจนรูปตามต้นแบบ

สมมุติว่าจะเปลี่ยนภาพถ่ายคนเป็นอนิเมะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ฟีเจอร์ Image to Image ในแอพ Draw Things ถ้าเข้าใจหลักการ