Categories
AI Stable Diffusion

วิธีเช็ค AI Model ตัวไหนอนุญาติให้ทำรูปขายได้

Model ของ Stable Diffusion แต่ละตัวแม้จะให้โหลดฟรี แต่มีข้อจำกัดการใช้งาน และรู้ไหมว่าโมเดลสุดฮิตอย่าง Chilloutmix

Categories
AI Midjourney AI

สร้างฟิกเกอร์โมเดลด้วย Midjourney AI

มาลองวาดรูปฟิกเกอร์โมเดลจากตัวละครในการ์ตูนดัง ด้วย Midjourney AI มี Prompt แบบง่ายๆมาฝาก