เทคนิค Draw Things แปลงการ์ตูนอนิเมะเป็นภาพสมจริง
AI, Stable Diffusion

เทคนิค Draw Things แปลงการ์ตูนอนิเมะเป็นภาพสมจริง

ผมจะใช้ฟีเจอร์ Image to Image ในแอพ Draw Things เปลี่ยนภาพการ์ตูนอนิเมะเป็นภาพแนวสมจริง