Categories
Android

มาแล้ว LG G Watch และ Samsung Gear Live นาฬิกาอัจฉริยะระบบ Android Wear

จากงาน Google IO เมื่อคืนนี้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่น่าสนใจอยู่สองอย่างคือนาฬิกาอัจฉริยะจาก LG และ Samsung ซึ่งนาฬิกาสองเรือนนี้ต่างจากที่วางขายตามท้องตลาด