หน้าแรก แท็ก PowerPoint 2010

แท็ก: PowerPoint 2010

PowerPoint บทที่ 20 : แปลงพาวเวอร์พ้อยท์เป็นไฟล์ “วิดีโอ”

0
ถ้าได้อ่านในบทที่ผ่านๆมา จะเห็นว่าตัวอย่างงานของผมจะเป็น "คลิป YouTube" ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอ และผมก็ใช้วิธีนี้แปลงไฟล์ PowerPoint

PowerPoint บทที่ 19 : แทรกวิดีโอ

0
เข้าเมนู แทรก > วิดีโอ > วิดีโอจากแฟ้ม หลังจากเพิ่มวิดีโอเข้ามาแล้ว สามารถปรับย่อ-ขยายหน้าจอได้ตามความเหมาะสม

PowerPoint บทที่ 18 : สร้างสมการคณิตศาสตร์

0
เข้าเมนู แทรก > สมการ สมการที่แรกเข้ามา จะมีรูปแบบให้เลือกอย่าง แล้วค่อยมาเพิ่มเติมเอาทีหลังนะครับ

PowerPoint บทที่ 17 : สร้างแผนภูมิ

0
หลังจากนั้น โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้กรอกข้อมูลใส่โปรแกรม Excel แล้วข้อมูลต่างๆใน PowerPoint

PowerPoint บทที่ 16 : ถ่ายภาพหน้าจอ

0
ก่อนจะถ่ายภาพหน้าจอ จะถ่ายจากโปรแกรมอะไร ก็ให้เปิดโปรแกรมนั้นไว้ และให้ย่อหน้าต่างของโปรแกรมอื่นลงก่อน

PowerPoint บทที่ 15 : ทำให้รูปร่างโปร่งใส [โดยกำหนดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์]

การทำให้รูปร่างโปร่งใสที่นำเสนอไปเมื่อบทที่แล้ว นั้นเป็นการทำให้โปร่งใสมากกว่า 90% ...แต่คราวนี้ จะกำหนดให้โปร่งใสไม่มาก

PowerPoint บทที่ 14 : ทำให้รูปร่างโปร่งใส

บทที่แล้วพูดถึงการ "แทรกรูปร่าง" คราวนี้เป็นการทำให้รูปร่าง "โปร่งใส" รูปร่างที่ถูกกำหนดไว้ สีมันไม่เข้ากับภาพพื้นหลังเลย

PowerPoint บทที่ 13 : แทรกรูปร่าง

รูปร่างมีให้เลือกหลายแบบ และใช้ทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น แผนผัง กระบวนการ หรือใช้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุด้วยลูกศร

PowerPoint บทที่ 12 : ตั้งค่าหน้ากระดาษ

เข้าเมนู ออกแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นจะสามารถกำหนดขนาดของภาพ (สไลด์) และเลือกแสดงเป็นแนวตั้ง

PowerPoint บทที่ 11 : กำหนดให้เล่นสไลด์เองอัตโนมัติ

เข้าเมนู การนำเสนอภาพนิ่ง > การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ก่อนจะเริ่มการบันทึก ถ้าไม่อยากให้มีรูปเมาส์ปรากฏในสไลด์

PowerPoint บทที่ 10 : แทรกเสียง

เข้าเมนู แทรก > เสียง > เสียงจากแฟ้ม จากนั้นให้เลือกไฟล์เสียงมาใส่ (แนะนำให้เป็น mp3)

PowerPoint บทที่ 9 : SmartArt (แผนผัง)

SmartArt คือการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ เช่น แผนผัง ลำดับขั้น กระบวนการ รายการ ฯลฯ