รีวิว Midjourney V5.1 กับภาพถ่ายคน นิ้วมือดีขึ้น
AI, Midjourney AI

รีวิว Midjourney V5.1 กับภาพถ่ายคน นิ้วมือดีขึ้น

AI พัฒนาไม่เคยหยุด จนล่าสุด Midjourney ออกเวอร์ชั่น V5.1 จุดที่เปลี่ยนแปลงคือเพิ่ม Raw Mode เน้นทำภาพสมจริงมากขึ้น