SimCity Buildit เทคนิคการทำให้ประชากร มีความสุข 100%

ความสุขของคนในเมืองจริงๆแล้วไม่ต้องทำให้ถึง 100% ก็ได้ เพียงแค่ประคองให้อยู่ในระดับที่ 90% ขึ้นไป ก็จะจัดเก็บภาษีได้ 20% แต่การที่ชาวเมืองมีความสุขแบบเต็มเปี่ยมมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเมืองมีการจัดการและวางผังเมืองที่ดี

1. วางผังเมืองให้ดีตั้งแต่แรกก่อน

SimCity Buildit

เริ่มตั้งแต่เลเวล 5 ขึ้นไป คุณต้องเริ่มคิดเรื่องของการวาง “ผังเมือง” ใครที่จัดผังเมืองไว้กลางๆ แนะนำให้ย้ายเมืองมาไว้ล่างสุดแล้วตั้งโรงงานไว้ข้างบน ทำแบบนี้การขยายเมืองจะสะดวกกว่า

ส่วนผังเมืองจะเริ่มเข้าที่เข้าทางจริงๆก็ตอนเลเวล 16 เพราะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบทั้ง 3 อย่างได้แก่ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล สามอย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องทำให้ครอบคุมพื้นที่ ถ้าหากวางไม่ครอบคุมจะไม่มีทางที่ชาวเมืองจะมีความสุขเต็ม 100

2. สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง และโรงบาล

SimCity Buildit

ต่อจากข้อแรก คุณต้องวางทั้งสามอย่างให้ครอบคุมบ้านทุกหลัง ซึ่งถ้าวางผังเมืองไว้ไม่ดีตั้งแต่แรก คุณอาจจะต้องจัดผังเมืองใหม่ และเปลืองค่าอัพเกรดถนน ถ้าซื้อสถานีขนาดใหญ่จะครอบคุมพื้นที่ได้มากกว่าแต่ต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ข้อดีจะช่วยการวางผังเมืองมีอิสระมากขึ้น ส่วนการซื้อสถานีเล็กจะช่วยให้ประหยัดเงินแต่ขยายเมืองได้อย่างจำกัด 

3. งานบริการสาธารณะ

SimCity Buildit

งานบริการได้แก่ น้ำปะปา ไฟฟ้า เก็บขยะ จำกัดของเสีย ทั้งสี่อย่างต้องพอเพียงกับชาวเมืองทั้งหมด มีบ้านหลังไหนเดือดร้อนแม้แต่หลังเดียว ความสุขลดลงทันที

4. เพิ่มสวนสาธารณะ

SimCity Buildit

ถ้าต้องการความสุข 100% อาจต้องวางสวนสาธารณะให้ครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดเช่นกัน ประโยชน์ของสวนสาธารณะที่สำคัญคือช่วยเพิ่มจำนวนประชากรได้ด้วยนะครับ

5. เสริมความสุขด้วยโรงเรียน

SimCity Buildit

โรงเรียนกับสถานีรถบัส ทั้งสองอย่างไม่ใช่สิ่งจำเป็นเร่งด่วน แต่เมื่อมีเงินเหลือแล้วก็ควรจะซื้อมาวางไว้ติดบ้าน และช่วยเพิ่มความสุขและจำนวนประชากรได้เช่นเดียวกับสวนสาธารณะ

You might also like More from author

Comments

Loading...