Categories
AI Stable Diffusion

Draw Things เปลี่ยนลายเส้นกากๆ กลายเป็นภาพสมจริง

อัพเดทล่าสุดในแอพ Draw Things ได้เพิ่ม ControlNet ชื่อ Scribble ตัวนี้ทำให้ความฝันหลายคน ออกมาเป็นจริงแบบง่ายๆ

อัพเดทล่าสุดในแอพ Draw Things ได้เพิ่ม ControlNet ชื่อ Scribble ตัวนี้ทำให้ความฝันหลายคน ออกมาเป็นจริงแบบง่ายๆ

หลักการก็คือให้ร่างภาพไว้ก่อน จากแอพอะไรก็ได้ แล้วเอารูปที่ร่างไว้มาใส่ในแอพ Draw Things พิมพ์คำสั่งเป็นแอพออกมา

📌 อัพเดทแอพเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

กด Control เลือก Scribble

ใช้งานครั้งแรกจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ก่อน ประมาณ 650MB

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

กดปุ่มเลเยอร์ เลือก Load Layers > Scribble และเลือกโหลดผ่าน Photos หรือ Files ที่เก็บรูปไว้

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

อันนี้คือภาพร่างที่ผมเอามาใส่

พิมพ์คำสั่ง Prompts และกดเจนรูปดูผลงานได้เลย

ตัวอย่างรูปและ Prompts ที่ใช้

อันนี้เป็น Prompts ที่ผมใช้ในโมเดล Chilloutmix

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

PROMPTS :
best quality, ultra high res, (photorealistic:1.4), Robot, holding gun,

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

PROMPTS :
best quality, ultra high res, (photorealistic:1.4), Robot, holding gun,cyberpunk, night,

วิธีใช้ ControlNet Scribble ในแอพ Draw Things

PROMPTS :
best quality, ultra high res, (photorealistic:1.4), Robot, holding gun,cyberpunk, night,

หลักการก็คือ ร่างรูปอะไรว้ ให้พิมพ์สิ่งนั้นลงไป เช่น ผมวาดรูป “หุ่นยนต์ถือปืน” ก็เลยพิมพ์ Robot, holding gun และเติมอย่างอื่นลงไป ให้รูปดูน่าสนใจ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น