Categories
AI Stable Diffusion

เทคนิควาดรูป AI หน้านางแบบตามเชื้อชาติ Chilloutmix

สำหรับคนที่ใช้ Stable Diffusion โมเดล Chilloutmix ถ้าคุณใช้ Prompts ตามสูตร ก็จะได้นางแบบ AI ที่หน้าเหมือนคนญี่ปุ่น

สำหรับคนที่ใช้ Stable Diffusion โมเดล Chilloutmix ถ้าคุณใช้ Prompts ตามสูตร ก็จะได้นางแบบ AI ที่หน้าเหมือนคนญี่ปุ่น

แต่จริงๆ เราสร้างความหลากหลายได้มากกว่านั้น เช่น ทำหน้าลูกครึ่ง หน้าฝรั่ง หรือระบุเชื้อชาติไปเลยก็ได้

PROMPTS นางแบบ AI แบบมาตรฐาน Chilloutmix

ใส่ Prompts อะไรก็ได้ ต้องมีคำว่า ulzzang-6500 เพื่อให้หน้านางแบบ AI ออกมาดูสวยแบบคนญี่ปุ่น

เช่น

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),(ulzzang-6500:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, Garden background , (ILLUSTRATION:1.2), (ulzzang-6500:1.0)

สร้างหน้า AI ตามเชื้อชาติ

ระบุเชื้อชาติไปเลย เช่น ไทย เกาหลี บราซิล และต้องลบ ulzzang-6500

แต่ถ้าลบ ulzzang-6500 ออก และไม่ได้ระบุเชื้อชาติ ก็จะได้นางแบบฝรั่ง โดยไม่ระบุเชื้อชาติ จริงๆทุกโมเดลจะเจนหน้านางแบบออกมาเป็นฝรั่งโดยพื้นฐานอยู่แล้ว

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((Thai GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((Sudan GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((BRAZIL GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

ในส่วนของเชื้อชาติ ผมจะใส่วงเล็บ ((เชื้อชาติ)) หรือจะใส่ (เชื้อชาติ:1.21) ก็ได้ เพิ่มความสำคัญให้คำคีย์นี้ ถ้าไม่ใส่บางทีเจนรูปมากลายเป็นหน้าคนญี่ปุ่นเหมือนเดิม

ทำหน้า AI ลูกครึ่ง

ให้ระบุเช่น (THAI:1.0), (JAPANESE:1.0) คือลูกครึ่งไทยกับญี่ปุ่น หรือ (THAI:1.0), (KOREAN:1.0) คือลูกครึ่งไทยเกาหลี

และต้องลบ ulzzang-6500 ด้วย

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 06

ลูกครึ่งไทย-บราซิล
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2), (THAI:1.0), (BRAZIL:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 07

ลูกครึ่งเกาหลี-รัสเซีย
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2), (Korean:1.0), (Russian:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 08

ลองผสมมั่วๆ
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),(ulzzang-6500:1.0), (Korean:1.0), (Russian:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 09

(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((half thai half Brazil GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

หน้าสุดท้ายผมลองใช้คำว่า half thai half Brazil แปลตามตัวก็คือลูกครึ่งไทย-บราซิล

แต่ไม่ได้ผล สรุปต้องใช้สูตร (THAI:1.0), (Brazil:1.0) เหมือนเดิม หน้าออกมาดูลูกครึ่งมากกว่า

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น