สำหรับคนที่ใช้ Stable Diffusion โมเดล Chilloutmix ถ้าคุณใช้ Prompts ตามสูตร ก็จะได้นางแบบ AI ที่หน้าเหมือนคนญี่ปุ่น

แต่จริงๆ เราสร้างความหลากหลายได้มากกว่านั้น เช่น ทำหน้าลูกครึ่ง หน้าฝรั่ง หรือระบุเชื้อชาติไปเลยก็ได้

PROMPTS นางแบบ AI แบบมาตรฐาน Chilloutmix

ใส่ Prompts อะไรก็ได้ ต้องมีคำว่า ulzzang-6500 เพื่อให้หน้านางแบบ AI ออกมาดูสวยแบบคนญี่ปุ่น

เช่น

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),(ulzzang-6500:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, Garden background , (ILLUSTRATION:1.2), (ulzzang-6500:1.0)

สร้างหน้า AI ตามเชื้อชาติ

ระบุเชื้อชาติไปเลย เช่น ไทย เกาหลี บราซิล และต้องลบ ulzzang-6500

แต่ถ้าลบ ulzzang-6500 ออก และไม่ได้ระบุเชื้อชาติ ก็จะได้นางแบบฝรั่ง โดยไม่ระบุเชื้อชาติ จริงๆทุกโมเดลจะเจนหน้านางแบบออกมาเป็นฝรั่งโดยพื้นฐานอยู่แล้ว

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((Thai GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((Sudan GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((BRAZIL GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

ในส่วนของเชื้อชาติ ผมจะใส่วงเล็บ ((เชื้อชาติ)) หรือจะใส่ (เชื้อชาติ:1.21) ก็ได้ เพิ่มความสำคัญให้คำคีย์นี้ ถ้าไม่ใส่บางทีเจนรูปมากลายเป็นหน้าคนญี่ปุ่นเหมือนเดิม

ทำหน้า AI ลูกครึ่ง

ให้ระบุเช่น (THAI:1.0), (JAPANESE:1.0) คือลูกครึ่งไทยกับญี่ปุ่น หรือ (THAI:1.0), (KOREAN:1.0) คือลูกครึ่งไทยเกาหลี

และต้องลบ ulzzang-6500 ด้วย

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 06

ลูกครึ่งไทย-บราซิล
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2), (THAI:1.0), (BRAZIL:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 07

ลูกครึ่งเกาหลี-รัสเซีย
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2), (Korean:1.0), (Russian:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 08

ลองผสมมั่วๆ
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, 1 GIRL,portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),(ulzzang-6500:1.0), (Korean:1.0), (Russian:1.0)

PROMPTS นางแบบ AI Chilloutmix ลูกครึ่ง
Stable diffusion chilloutmix 09

(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3)
4K, ((half thai half Brazil GIRL)),portrait, white dress, PASTEL ROOM background, (ILLUSTRATION:1.2),

หน้าสุดท้ายผมลองใช้คำว่า half thai half Brazil แปลตามตัวก็คือลูกครึ่งไทย-บราซิล

แต่ไม่ได้ผล สรุปต้องใช้สูตร (THAI:1.0), (Brazil:1.0) เหมือนเดิม หน้าออกมาดูลูกครึ่งมากกว่า

บทความก่อนหน้านี้Draw Things เปลี่ยนลายเส้นกากๆ กลายเป็นภาพสมจริง
บทความถัดไปDraw Things คุมท่าโพสด้วย ControlNet Pose
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น