กำลังทดสอบ Negative Prompts ชุดใหม่ ที่จะช่วยลดอัตรานิ้วเบี้ยว ของนางแบบ AI ใน Stable Diffusion

Negative Prompts เจนรูป AI นิ้วเบี้ยวลดลง

ปกติไม่ค่อยสนใจ Negative Prompts เท่าไหร่ จะเน้นศึกษาพวก Prompts มากกว่า

แต่หลังจากที่ลองเจนรูปนักบาสเก็ตบอล แทบจะหารูปดีไม่ได้เลย นิ้วเบี้ยวหลายรูป ก็ต้องมาแก้ที่ Negative Prompt

แต่ยังแก้ไม่ได้ 100% แค่ปัญหาลดลง

Prompts :
best quality, ultra high res, (photorealistic:1.4), a girl in a red and white uniform holding a basketball in her hand and a basketball in her other hand,basketball court indoor background, 

**บางรูปเพิ่ม Jumping (กระโดด)

Negative Prompts :
paintings, sketches,(worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, double navel, mutad arms, hused arms, fused fingers, too many fingers, long neck,(more than two arm per body:1.5), (more than two leg per body:1.5), (more than five fingers on one hand:1.5), bad arm anatomy, bad hand anatomy, bad finger anatomy, mutated hands and fingers, long fingers, 

ในส่วนของ Negative Prompts จะเน้นคำที่ใช้แก้นิ้วมือเป็นพิเศษ ลองเอาไปปรับใช้กับ Prompts ชุดอื่นๆได้

นักบาสเก็ตบอล เจนรูปด้วย Stable Diffusion AI
นักบาสเก็ตบอล เจนรูปด้วย Stable Diffusion AI
นักบาสเก็ตบอล เจนรูปด้วย Stable Diffusion AI
นักบาสเก็ตบอล เจนรูปด้วย Stable Diffusion AI
นักบาสเก็ตบอล เจนรูปด้วย Stable Diffusion AI
นักบาสเก็ตบอล เจนรูปด้วย Stable Diffusion AI
บทความก่อนหน้านี้แจก 7 Prompts สร้างซีนหนังด้วย Stable Diffusion
บทความถัดไปวิธีติดตั้งโมเดล Stable Diffusion ใน Google Colab
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น