วิธีโหลดโมเดล Stable Diffusion จาก Civitai แล้วเพิ่มเข้า Google Colab ทำได้ง่ายมาก

แต่ต้องเปลี่ยนชื่อโมเดลตัวเก่าที่เคยโหลดมา ไม่งั้นตอนโหลดมามันจะทับซ้ำไฟล์เก่า

อ่านนี่ก่อนนะ
วิธีติดตั้ง Stable Diffusion WebUI ผ่าน Google Colab
จ่ายเงินเท่าไหร่ ถ้าใช้ Stable Diffusion WebUI บน Colab

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ Model ตัวเก่า

เปลี่ยนชื่อไฟล์ Model ตัวเก่า Stable Diffusion

ไปที่ Google Drive
เปิดโฟลเดอร์ SD > Stable Diffusion WebUI > Models

เปลี่ยนชื่อไฟล์ Model ตัวเก่า Stable Diffusion

เลือกโฟลเดอร์ Stable Diffusion

เปลี่ยนชื่อไฟล์ Model ตัวเก่า Stable Diffusion

คลิกขวาไฟล์ model.safetensors เลือก เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนเฉพาะคำว่า model ให้เป็นไปตามชื่อโมเดลที่โหลดมา

วิธีโหลดโมเดลใน Google Colab

วิธีโหลดโมเดลใน Google Colab

ใช้วิธีเดิม
– นำลิ้งค์ดาวน์โหลดมาวางในช่อง MODEL_LINK
– ทำเครื่องหมาย ✔️ หลัง safetensors
– กดรันไปตามปกติ

แหล่งดาวน์โหลดที่แนะนำคือเว็บ Civitai และต้องเป็นโมเดลประเภท Checkpoint เท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้ลองดู Negative Prompts เจนรูป AI นิ้วเบี้ยวลดลง
บทความถัดไปStable Diffusion Prompts ถ่ายรูปนางแบบที่น้ำตก
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น