เปลี่ยนบรรยากาศมาลองเจนรูปนางแบบ AI ที่น้ำตก และ Prompts ชุดนี้ ออกแบบมาสำหรับโมเดล MagMix

Prompts และการตั้งค่า

PROMPTS :
(MASTERPIECE:1.2),(CGI ART:1.3),(REALISTIC:1.5),(POST PROCESSING:1.3),(SHARP FOCUS:1.3),8K, 20 year old GIRL, brown long hair, ((white t-shirt)),((short jeans)), Mid Body, ((waterfall in the Jungle)), (high shadows detail:1.2),

NEGATIVE PROMPTS :
paintings, sketches,(worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, double navel, mutad arms, hused arms

การตั้งค่า
– STEP 30
– Sampling DPM SDE Karras
– Text Guidance 7.5

คำหลักๆของ Prompts ชุดนี้คือ waterfall in the Jungle ก็คือน้ำตกในป่านั่นเอง อย่างอื่นให้ลองปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

คำที่แนะนำเพิ่ม
Binini ชุดว่ายน้ำ
– สำหรับเปลี่ยนมุมภาพใช้ view from side, view from behind, และ view from above
– ท่านอนใช้คำว่า Lying on floor หรือจะ on water ก็ได้ แล้วเปลี่ยนมุมภาพเป็น Top View

ตัวอย่างภาพเที่ยวน้ำตกสร้างจาก Stable Diffusion

สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
สาวน้อยเที่ยวน้ำตก จากด้วย AI จาก Stable Diffusion
บทความก่อนหน้านี้วิธีติดตั้งโมเดล Stable Diffusion ใน Google Colab
บทความถัดไปDraw Things วิธีผสมโมเดลใช้เอง แบบง่ายๆ
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น