LINE Play

รวมวิธีเล่น LINE Play ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การซื้อของ การหาเงินมาใช้ ไปจนถึงการรวมไอเดียเพื่อมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจ

LINE Play [ตอนที่ 1] มาเริ่มเล่นกันเถอะ, LINE Play [ตอนที่ 2] ซื้อของและตกแต่งบ้าน LINE Play [ตอนที่ 4] วิธีหา “เงินหมื่น” มาช๊อปแบบชิลๆ
LINE Play [ตอนที่ 6] ซื้อของแต่งตัว LINE Play [ตอนที่ 7] วิธีปิดการแจ้งเตือน LINE Play [ตอนที่ 8] ง่วง หิว เหนื่อย… และวิธีแก้ให้หาย

 

LINE Play [ตอนที่ 1] มาเริ่มเล่นกันเถอะ
LINE Play [ตอนที่ 2] ซื้อของและตกแต่งบ้าน
LINE Play [ตอนที่ 3] วิธีเพิ่มเพื่อนและการไปเยี่ยมเยียน
LINE Play [ตอนที่ 4] วิธีหา “เงินหมื่น” มาช๊อปแบบชิลๆ
LINE Play [ตอนที่ 5] สมุดไดอารี่
LINE Play [ตอนที่ 6] ซื้อของแต่งตัว
LINE Play [ตอนที่ 7] วิธีปิดการแจ้งเตือน
LINE Play [ตอนที่ 8] ง่วง หิว เหนื่อย… และวิธีแก้ให้หาย
LINE Play [ตอนที่ 9] วิธีเล่น GACHA
LINE Play [ตอนที่ 10] วิธีส่งและรับ Gift

20 ไอเดียแต่งบ้านเก๋ๆ ใน LINE Play
LINE Play [ตอนที่ 11] วิธีเปลี่ยนชื่อ สถานะ และภาพพื้นหลัง
LINE Play [ตอนที่ 12] ตรวจสอบประวัติการใช้ GEM