Categories
LINE

LINE STAGE เวทีท้าดวล เต้นตามจังหว่ะเพลง

LINE STAGE เกมใหม่จาก LINE คราวนี้มาในรูปแบบของเกมเต้นตามจังหว่ะ มีเพลงสนุกๆให้ฟัง และทำคะแนนแข่งกับเพื่อนๆในไลน์ รูปแบบเกมจะเป็นการเล่นผ่านด่านสะสมเหรียญ