Twitter เปลี่ยนปุ่ม Favorite เป็นปุ่ม Like รูปหัวใจ

ข่าวสั้น วันนี้ถ้าใครเล่น Twitter บนเว็บจะเห็นว่าปุ่ม Favorite (รายการโปรด) กลายเป็นปุ่ม Like และใช้รูปหัวใจแบบเดียวกับ Instagram

Twitter Like Button

 

ปุ่ม Like แบบใหม่นี้ ดูในแอพยังไม่เห็น ต้องเปิดดูบนเว็บ (แต่ในอนาคตน่าจะเห็นบนมือถือ)

Twitter Like Button

ส่วนนี้คือปุ่มแบบเดิม ฟังก์ชันการใช้งานนั้นเหมือนกัน แค่เปลี่ยนคำและการออกแบบเท่านั้น

สำหรับเบื้องหลังการเปลี่ยนมาใช้ปุ่ม Like ผมยังไม่ทราบนะ ถ้าให้ว่าตามความรู้สึก ผมว่ามันน่ากดกว่าปุ่ม Favorite มากๆ มันดูเข้าใจง่ายมากกว่า

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น