Twitter บนเว็บ ดูภาพแบบยาวได้ โดยไม่ต้องคลิกเปิด

ถ้าใครเข้าเว็บ Twitter วันนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือ รูปภาพจะแสดงแบบยาวได้โดยไม่ต้องคลิกเปิดดู จากเดิมที่แสดงเฉพาะตรงกลางรูป ถ้าอยากเห็นส่วนอื่นต้องคลิกเปิด

แบบใหม่

Twitter Display

แบบเก่า

Twitter Display

สำหรับ Twitter บนแอพมือถือจะยังแสดงภาพแบบเดิมอยู่ แต่ในอนาคตอาจจะอัพเดทตามเป็นแบบเว็บก็ได้

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น